Flykart + instrukser


Prior Permission to Land

Før du lander på ENRI skal du innhente tilatelse (Prior permission to land)

Dette gjøres fortrinnsvis via http://www.myppr.no eller ved å ringe flyplassansvarlig.Ole Anders Listad +47 915 45 255 eller Tor Erik Amrud +47 958 62 252.


Landingsavgift 100,-  kan betales på VIPPS  133137

Innflygingskart og oppstillingsplan

Ny fuelperm.


Denne ligger i klubbhuset (rød perm). Det er viktig at anlegget alltid dreneres før fylling. Bruksanvisning ligger i permen og i fuelskapet. Det kvitteres for dette på liste som ligger i permen. Der står også liste for uttak av fuel. Fint om alle skriver tydelig.
Denne permen erstatter den gamle boka. Som før fylles det også I tillegg ut flight logger ved salg av fuel ( brukes som bilag)
Spørsmål kontakt Ole Anders, 91545255

Bruk av fuelanlegg


 Utviklet av

Sandbakken Design

Copyright @ All Rights Reserved Gudbrandsdal Flyklubb

Kontonummer: 2095 05 08087