Flykart + instrukser

Prior Permission to Land

Før du lander på ENRI skal du innhente tilatelse (Prior permission to land)

Dette gjøres fortrinnsvis via http://www.myppr.no eller ved å ringe flyplassansvarlig.

 

 

Ole Anders Listad +47 915 45 255 eller Tor Erik Amrud +47 958 62 252.

Innflygingskart og oppstillingsplan

Utviklet av

Sandbakken Design

Copyright @ All Rights Reserved Gudbrandsdal Flyklubb

Kontonummer: 2095 05 08087